logo
Updated information will follow due to health circumstances.

NAMESTITEV / ACCOMMODATION
e-mail: booking@worldcup.si
Mobile: +386 31 691 681

PISARNA TEKMOVANJA / RACE OFFICE
e-mail: office@worldcup.si
Tel: +386 59 179 752

Follow us

Because we care

Because we care

The World Cup downhill race is special due to the natural resources of Pohorje. Riders often mention that there is no such terrain anywhere as in Maribor. We are aware that mass events, such as the World Cup race, are burdening the environment, and we will try to reduce the impact of our event on the environment. We can succeed only together, so we count on your help and support.

What do we have in mind? Above all, responsible behavior in nature. What specifically?

  • Garbage belongs into the provided bins. There will be enough containers at the event area to collect waste separately. Remember, bottles, cans, plastic bags fall into containers with a yellow lid.
  • If you are going to watch the race on the track, clean the space before you leave. The waste does not belong in nature, but in bins set up in the valley.
  • Take the bike or a bus. Parking will be chargeable and the number of parking spaces is very limited. In this way, we want to promote forms of transport that put less foot print on our environment.
  • Handle water responsibly. Drinking tap water is not a self-evident good, in fact many riders and foreign visitors envy us to be able to drink water from water pipes. So let’s treat it responsibly. Water from the pipe is the top compared to bottled water, as it is the bottle that additionally impacts our environment.

Let’s remember the race because of crazy rides, adrenaline and a clean, tidy and green environment. At the event, public companies joined into Maribor Public Holding – Snaga and Mariborski vodovod – will take care of the infrastructure for waste management and drinking water.

 

Tekma za svetovni pokal v spustu je posebna tudi zaradi naravnih danosti Pohorja. Tekmovalci pogosto omenijo, da takšnega terena, kot je v Mariboru, ni nikjer na svetu. Zavedamo se, da množični dogodki, kot je tekma za svetovni pokal, obremenjujejo okolje, zato si bomo z vašo pomočjo prizadevali zmanjšati vpliv na okolje. Uspe nam lahko le skupaj, zato računamo na vašo pomoč in podporo.

Kaj imamo v mislih? Predvsem odgovorno obnašanje v naravi. Kaj konkretno?

  • Smeti sodijo v za to namenjene koše. Na prireditvenem prostoru bo dovolj posod, v katerih se bodo ločeno zbirali odpadki. Ne pozabite, plastenke, pločevinke, plastične vrečke sodijo v posode z rumenim pokrovom.
  • Če boste tekmo spremljali ob progi, pospravite za seboj. Odpadki ne sodijo v naravo, ampak v koše, ki so nastavljeni v dolini.
  • Pod Pohorje se pripeljite s kolesom ali avtobusom. Parkirišča bodo plačljiva, število parkirnih mest pa zelo omejeno. Na tak način želimo spodbujati oblike prevoza, ki manj obremenjujejo naše okolje.
  • Z vodo ravnajte odgovorno. Pitna voda iz pipe ni samoumevna dobrina, dejansko nam jo zavida marsikateri tekmovalec in tuji obiskovalec. Zato z njo ravnajmo odgovorno. Voda iz pipe je zakon v primerjavi z vodo iz plastenke, saj prav plastenka dodatno obremenjuje naše okolje.

Naj nam tekma ostane v spominu po norih vožnjah, adrenalinu ter čistem in urejenem okolju. Za infrastrukturo zbiranja odpadkov in tekoče pitne vode bosta na dogodku poskrbeli javni podjetji v okviru Mariborskega javnega holdinga – Snaga in Mariborski vodovod.